Birsen ELDEM           Genel BAŞKAN
Dolunay YALÇIN        Genel Sekreter
Gül BERK                 Basın Yayın Kolu Bşk.